Thursday, February 14, 2013

Strategi Peringkat Hidup

Strategi peringkat hidup merupakan strategi yang lazim digunakan dalam perancangan kewangan untuk pelaburan. Pendekatan ini adalah berdasarkan kepada tempoh tertentu yang dilalui pelabur dalam hidupnya. Jadual di bawah memperjelaskan strategi berbeza yang boleh dilaksanakan seorang pelabur pada peringkat berbeza dalam hidupnya.Tahun-tahun Awal (Sehingga awal 30-an) Tahun-tahun Pertengahan (30-an hingga akhir 40-an) Menjelang Persaraan (lewat 40an sehingga persaraan) Setelah Persaraan (60+)
Matlamat anda
Tahap permulaan
Mengumpul dan melabur
Consolidate for
future
Pendapatan dan jaminan sara hidup
Peringkat jangka hayat pelaburan anda
Mengumpulkan dana kecemasan Mula melabur Tentukan matlamat kewangan jangka pendek
Menambah simpanan Menetapkan strategi simpanan yang mantap Memberi perhatian kepada matlamat kewangan jangka pendek, sederhana panjang.
Memaksimumkan pelaburan Matlamat cenderung untuk beralih kepada jangka sederhana
Melabur untuk menjana pulangan yang cukup untuk perbelanjaan hidup Memberi perhatian kepada matlamat jangka pendek dan sederhana
Pertimbangan anda
Bila dan bagaimana untuk mula menyimpan Simpanan perlu cair untuk memenuhi keperluan jangka pendek
Komitmen keluarga (gadai janji, perbelanjaan pendidikan anak-anak) Mengurus pelaburan
Merancang untuk persaraan Mengurus pelaburan yang ada untuk mendapatkan pulangan maksimum
Mempunyai pendapatan mencukupi untuk persaraan Pulangan terhadap pelaburan yang cukup untuk mengekalkan standard kehidupan seperti sebelum persaraan.
Strategi pelaburan anda
Membentuk perancangan Mula melabur secara tetap untuk keperluan jangka pendek dan persaraan Pelaburan berorientasikan pertumbuhan jangka panjang
Mempelbagaikan pelaburan Bahagian yang lebih besar untuk pelaburan pertumbuhan/ekuiti
Memastikan kepelbagaian tetapi menilai semula pengagihan aset dengan mengurangkan peratusan pelaburan berisiko tinggi
Terus melabur tetapi mengubah gabungan pengagihan aset kepada aset yang lebih konservatif
Untuk menentukan profil risiko, tanyakan diri anda soalan-soalan berikut:
Apakah peringkat usia anda sekarang?
Apakah matlamat jangka pendek, jangka sederhana dan jangka panjang anda?
Apakah sikap anda terhadap wang?
Setakat manakah kesanggupan anda untuk menerima turun naik jangka pendek nilai pelaburan anda?
Adakah anda bersedia untuk menerima risiko yang lebih tinggi untuk mendapatkan pulangan yang lebih besar?
Terdapat pelbagai pihak yang menawarkan nasihat kewangan seperti institusi perbankan dan remisier. Walaubagaimanapun, pastikan penasihat kewangan yang anda pilih mempunyai kelayakan yang sesuai untuk memberi sebarang nasihat.
Sumber : http://www.bankinginfo.com.my
LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...